Avaleht

TOETAJAD

   

GOOGLE REKLAAM

Sa oled siin

ÜLESKUTSE: Klubitud klubisse

Eestis oli 01.09.2018 seisuga meeste reitingus 272 klubitut mängijat ning naiste reitingus 39 ehk kokku kõikidest reitingus olevatest mängijatest 40,7% on klubitud.

Eesti Lauatenniseliidul (edaspidi ELTL) on 36 liiget. Kõik liikmed maksavad alaliidule iga aasta liikmemaksu. 2017 aastal oli selleks kokku 5275 eurot. Mis oli alaliidu eelarvest 5%.

Lisaks sai ELTL rahandusministeeriumist tegevustoetuseks 26 700 eurot.

Kõik ülejäänud tulud alaliidu eelarves on sihtotstarbelised: Noortespordi toetus klubidele; võistluste osavõtutasu, mis katab võistluste kulud jne.

Ehk siis alaliidul on kasutada ligikaudu 32 tuhat eurot, millest tuleb tasuda järgmised kulud:

Koondiste osalemised tiitlivõistlustel

Büroojuhtimine

Peatreeneri palk

Raamatupidamine

Kodulehe ja reitingu haldamine

Jne jne

 

Selleks, et meie ala oleks jätkusuutlik, on äärmiselt oluline, et meil oleks palgal Eesti koondise treener, kes on motiveeritult tasustatud. Samuti tuleb uuendada koduleht ning panustada märkimisväärselt kommunikatsiooni ja turundusse. Noortesporti tuleb suunata veel rohkem vahendeid kui seda on seni tehtud. Ühel väärikal alaliidul peab olema kontor.

Seda, et neid ja palju muudki ellu viia tuleb tulusid suurendada. Esimesena on oluline muuta seda, et klubid peavad maksma alaliidule liikmemaksu aga klubitut mängijad ei pea. Samuti maksab EOK ehk rahandusministeerium meile tegevustoetust harrastajate arvu järgi ning kõik igapäevaselt lauatennist mängivad mängijad, kel pole klubilist kuuluvust, ei ole kirjas Eesti Spordiregistris ning seega ei kvalifitseeru EOK silmis harrastajateks. EOK ning potentsiaalsete toetajate silmis väheneb lauatennise harrastajate arv kuigi tegelikult on see vastupidi. Seega liigub ELTL selles suunas, et viia aastaks 2022 klubitute mängijate osakaal väiksemaks kui 10%.

 

Juhatus otsustas järgmist:

06.09.2018 toimunud ELTL juhatuse koosolekul otsustati järgmist:

Alates 01.01.2019 tuleb klubilist kuuluvust mitte omavatel mängijatel maksta ELTL võistlustel osalemisel topelt osavõtutasu. Sinna alla kuuluvad järgmised võistlused: Eesti Individuaalsed Meistrivõistlused; Eesti Veteranide Meistrivõistlused.

Alates 01.09.2019 tuleb klubilist kuuluvust mitte omavatel täiskasvanutel mängijatel maksta ELTL reitingusse minevatel võistlustel lisaks osavõtutasule 5 eurot võistluse kohta korraldajale, millest 4 eurot läheb alaliidule ning 1 euro korraldajale. Mängija, kes saab ELTL ID aastal 2019 on jooksval aastal sellest kohustusest vaba ning temale hakkab see kehtima järgmisel aastal ehk 01.01.2020 ja see kehtib nii ka järgmistel aastatel ELTL ID saavate mängijate kohta.

 

Juhatuse nimel

Madis Koit

PALJU ÕNNE!

LEMMIT TOOMRA (84)
JAAK VOLL (29)
KERT RÄIS (27)
SIRET MÜÜR (26)
SERGEI ŠIMANSKI (21)
RANDO VAIKMÄE (19)
ALEKSANDRA KUPRIKOVA (19)

GOOGLE REKLAAM

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1